NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE

Udostępnij na Facebooku
Wyślij artykuł mailem
Trochę historii na początek…
NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
Termin napięcie mięśniowe wprowadził do neurologii dziecięcej lekarz neurolog Ansre-Thomas. Opracował książkę o chorobach móżdżku (1952 rok), podkreślając pojęcie 💪💪💪napięcia mięśniowego 💪💪💪jako istotny objaw kliniczny.
Definiując napięcie mieśniowe jest to stale utrzymujący się stan skurczu żywych mięśni. Dokładniej opisując automatyczna i nieświadoma praca siłowa mięśnia na bodzieć obciążenia lub opór jaki mięsień stawia kiedy go rozciągamy.
Tonus zależy ➡️ tu uwaga ➡️ od mechanicznych parametrów tkanki mięśniowej, a więc lepkości i sprężystości.
Rozpatrując pracę mięśnia (skurcz i bierne rozciąganie) koniecznie musimy zwrócić uwagę na parametry mechaniczne pomocniczych struktur elastycznych:
🚩powięzi
🚩ścięgien
za pomocą których siła skurczu jest przekazywana na kości. Dlatego w literaturze medycznej, sugeruje się badanie zespołu biomechanicznego jakim jest zespół mięśniowo-ścięgnowy (ang. muscle-ten- don unit MTU)
📖Co reguluje napięcie mięśniowe:
Wiele czynników ma wpływ na proces regulacji napięcia mięśniowego. Najważniejszy to własny odruch mięśnia na rozciąganie (odruch miotatyczny).
Inne czynniki to:
-anatomiczny stan narządu ruchu
-ośrodkowy układ nerwowy
-układ hormonalny
-narządy zmysłów
-emocje
Typy napięcia mięśniowego(wg Grochmala 1993)
-spoczynkowe (umożliwia utrzymanie położenia wszystkich elementów składających się na narząd ruchu)
-postawne (umożliwia pokonanie siły ciążenia i utrzymanie ciała w określonej postawie i równowadze)
-wspierajace (podtrzymuje gotowość do wykonania ruchów dowolnych, zwiększa aktywność i płynność)
‼️BADANIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO‼️
Doświadczenie kliniczne wielu specialistów, pokazuje brak spójności w ocenie napięcia mięśniowego u dzieci. Na ocenę napięcia mięśniowego wpływa dodatkowo siła mięśniowa i zakres ruchomości. Zgodność diagnostyczna występuje tylko w skrajnych przypadkach hipotonii uogólnionej (wiotkość) i hipertonii (sztywność).
W literaturze brakuje badań i opracowań ‼️OBIEKTYWNEJ‼️ metody oceny ⬇️⬇️obniżonego napięcia mięśniowego.⬇️⬇️
Natomiast opracowane i dostępne są skale⬆️⬆️⬆️oceny wzmożonego napięcia mięśniowego ⬆️⬆️⬆️ np. HAT,skala Ashwortha,skala Tardieu.
W diagnostyce klinicznej wyróżnia się trzy typy hipertonii: spastyczność, dystonię i sztywność.
WAŻNE ✋✋✋
Wnioski nasuwają się same, zbyt pochopnie rzucamy słowa na wiatr określając ocenę dziecka mówiąc o NAPIĘCIU MIĘŚNIOWYM.
A gdzie mowa o sile mięśniowej? Wytrzymałości mięśniowej? o genetycznym aspekcie struktury mięśni każdego z nas (a to się dziedziczy), o ewentualnych asymetriach ciała i braku dobrej płaszczyzny podporu/przylegania do podłoża?
Można by duuuużo jeszcze pisać.
Autor tekstu:
mgr Mariola Pytlińska

Przeczytaj więcej artykułów

Aktualności

Aktywny podpór u dziecka

Dlaczego tak ważne jest twarde podłoże do nauki aktywnego podporu? Podpór na niestabilnym podłożu vs podpór na stabilnym podłożu Zacznijmy od prostego przykładu Czy jeżeli

Czytaj więcej
Aktualności

NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE

Trochę historii na początek… NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE Termin napięcie mięśniowe wprowadził do neurologii dziecięcej lekarz neurolog Ansre-Thomas. Opracował książkę o chorobach móżdżku (1952 rok), podkreślając pojęcie

Czytaj więcej

Copyright © 2021 by FizjoSensorynka.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone. All right reserved.